Polityka prywatności

Poniższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu  pepthym.pl, Langsteiner Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Białoprądnicka 16, 31-221 Kraków.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1.  dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2.  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3.  utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

RODO

Kraków 2018-05-24

Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzanie danych osobowych
w firmie Langsteiner Sp. z o.o.

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”)
informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Firma:
Langsteiner Sp. z o.o
Ul. Białoprądnicka 16
31-221 Kraków
Telefon kontaktowy: +48 12 420 20 32
E-mail: sekretariat@langsteiner.eu
Miejsce kontaktu bezpośredniego: siedziba firmy Langsteiner Sp. z o.o., ul. Białoprądnicka 16,
31-221 Kraków

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
• niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia
działań przed zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą;
podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), i zgodnie z treścią ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych/;
• wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami;
/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych/
• wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi;
podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych/;
• realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy Langsteiner Sp. z o.o., a w szczególności:
– dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
– prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży/produkcji
/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych/

3. Pani/Pana dane zostały pozyskane:
• w ramach wykonywania umowy/obsługi o charakterze handlowym/usługowym/produkcyjnym;
• ze źródeł publicznie dostępnych;
i obejmują: imię i nazwisko; nazwę firmy; dane teleadresowe; informacje na temat prowadzonej
działalności gospodarczej;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:
• upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy Langsteiner Sp. z o.o.;
• podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy Langsteiner Sp.
z o.o.;
• instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa;
• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw
wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie
mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.
Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do
treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia, prawo wniesienia sprzeciwu.
Ma Pani/Pan także prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych) w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania
czynności, o których mowa w punkcie 2 niniejszej klauzuli informacyjnej.
Ta klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z Pani/Pana strony.

Twoje ustawienia prywatności: http://www.inhalacjadladzieci.pl/ustawienia-prywatnosci/
Usuwanie wszystkich naszych plików Cookies: http://www.inhalacjadladzieci.pl/usuwanie-plikow-cookies/

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.